اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

بلاگ

دومین اتاق فرار – قبرستان

یکشنبه , 26 مرداد

بازی قبرستان دومین اتاق فرار طراحی و ساخته شده توسط تیم اسکیپ یارد که در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۴ افتتاح شد ، این بازی اولین اتاق فرار با تم قبر و قبرستان در کشور میباشد که دارای طراحی و سناریو مربوط به یک قبرستان ترسناک و تاریک است