اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

بلاگ

سومین اتاق فرار – اعتراف

یکشنبه , 26 مرداد

بازی اعتراف به عنوان سومین اتاق فرار تیم اسکیپ یارد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ افتتاح شده است ، این اتاق فرار یک تفاوت بسیار خاصی با بازی های دیگر دارد ، در اتاق فرار اعتراف شما پس از ورود به داخل بازی متوجه میشوید که هرکدام از شما یک نقش در داخل بازی دارید که باعث به وجود آمدن قابلیت ها و محدودیت هایی برای شما خواهد شد که باید از آن ها استفاده کنید و در ضمن هیچ یک از شما از نقش افراد دیگر اطلاعی ندارید