اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اتاق فرار اعتراف

طی تماسی که یک فرد ناشناس با مرکز نیروی انتظامی سعادت آباد برقرار می کند ، اطلاعاتی از وقوع یک قتل در یکی از خیابان های این منطقه می دهد ، پس از آن که پلیس به محل انجام قتل می رسد با صحنه ی عجیبی روبرو می شود ، یک فرد که به قتل رسیده است ، چند نفر که بی هوش در گوشه ای از خیابان افتاده اند و دو اتومبیل که باهم تصادف کرده اند . طی بررسی هایی که توسط پلیس انجام می شود ، معلوم می شود که قاتل پس از انجام قتل تصمیم به فرار داشته که با اتومبیل دیگری تصادف کرده است . پس از انجام مداوا ، پلیس همه ی افرادی که در صحنه ی جرم حضور داشتند را برای بازجویی با خود به مرکز پلیس می برد ولی پس از چند دقیقه متوجه می شوند که همه ی افراد حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داده اند و چیزی از چند روز اخیر را به یاد ندارند . فرمانده پلیس تصمیم میگیرد که آن ها را در اتاق بازجویی تنها بگذارند و یک ساعت به آن ها وقت می دهند که خودشان قاتل را معرفی کنند یا همگی به زندان خواهند رفت .

 

توضیحات :

در اتاق فرار اعتراف شما علاوه بر اینکه مثل همیشه با حل کردن معما سروکار دارید ، باید با یک چالش دیگر نیز دست و پنجه نرم کنید . پس از ورود به داخل بازی متوجه میشوید که هرکدام از شما یک نقش در داخل بازی دارید که باعث به وجود آمدن قابلیت ها و محدودیت هایی برای شما خواهد شد که باید از آن ها استفاده کنید و در ضمن هیچ یک از شما از نقش افراد دیگر اطلاعی ندارید . در پایان بازی هدف نهایی شناسایی و معرفی قاتل به پلیس است ، نه فرار از اتاق .

 

اتاق فرار اعتراف در آذر ماه ۱۳۹۸ توسط تیم EscapeYard.ir طراحی و اجرا شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت سختی بازی : ۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر : تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد نفرات : ۴ تا ۵ نفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ