اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اتاق فرار جن گیر

سالیان زیادی است که مردم یک روستای دور افتاده ، صاحب فرزند پسر نمیشوند و همه پسرها قبل از تولد در شکم مادر میمیرند . در میان مردم این روستا پیرزنی به نام اختر زندگی میکند که طبق گفته ی قدیمی های روستا حدود ۲۰۰ سال سن دارد . داستان هایی در میان روستاییان وجود دارد که اختر یک جن گیر است و چند جن در خانه خود دارد که درست قبل از به دنیا آمدن پسری در روستا ، جن ها قلب او را برای اختر می آورند و با خوردن قلب آن ها اختر زنده می ماند ، حال چند نفر از اهالی روستا تصمیم می گیرند تا وارد خانه اختر شوند و …

 

اتاق فرار جن گیر در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط تیم EscapeYard.ir طراحی و اجرا شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت سختی بازی : ۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر : تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد نفرات : ۴ تا ۸ نفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه