اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اتاق فرار قبرستان

در میان ساکنان روستای کوچک و دور افتاده ای به نام ( گلن وود ) ، دوستانی وجود دارند که از دوران کودکی باهم بزرگ شده اند ، روزی به طور ناگهانی خبر مرگ عجیب یکی از دوستانشان به آن ها می رسد ، در پایان آن روز پس از مراسم خاکسپاری ، همه ی دوستان کنار هم جمع می شوند که یکی از آن ها مطلب عجیبی را بیان می کند ، اینکه تابوتی که جنازه ی دوستشان را در آن حمل می کردند بسیار سبک بوده است ، این مسئله باعث ایجاد شک بین آن ها میشود که شاید جنازه ای داخل آن تابوت نبوده است ، به همین دلیل تصمیم می گیرند که شبانه به قبرستان روستای خود بروند و …

 

اتاق فرار قبرستان در شهریور ماه ۱۳۹۸ توسط تیم EscapeYard.ir طراحی و اجرا شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبت سختی بازی : ۸.۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر : تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد نفرات : ۴ تا ۷ نفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت زمان بازی : ۶۰ دقیقه