اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

اسکیپ یارد

مجموعه اتاق فرار اسکیپ یارد

بازی های شهر تهران

اتاق فرار های مجموعه اسکیپ یارد در شهر تهران

.

جن گیر

 • ژانر ترسناک
 • زمان ۱۰۰ دقیقه
 • هزینه ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۱۰ نفر
مترسک

 • ژانر ترسناک
 • زمان ۶۰ دقیقه
 • هزینه ۸۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۸ نفر
قبرستان ( موقتا غیرفعال )

 • ژانر ترسناک
 • زمان ۶۰ دقیقه
 • هزینه ۳۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۸ نفر
اعتراف ( موقتا غیرفعال )

 • ژانر معمایی
 • زمان ۶۰ دقیقه
 • هزینه ۳۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۵ نفر
مرده شور ( موقتا غیرفعال )

 • ژانر ترسناک
 • زمان ۶۰ دقیقه
 • هزینه ۳۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۸ نفر
قانون ( موقتا غیرفعال )

 • ژانر ترسناک
 • زمان ۷۵ دقیقه
 • هزینه ۳۰۰۰۰ تومان
 • تعداد ۴ تا ۸ نفر